Orginalet

Orginalet
Ölstånka från 1800 talet

söndag 27 mars 2011

Kontroll av täthet


Stånkan i sitt första bad.

Efter 5 timmar kontrollerar
jag stånkan. Den läkte lite, så
den fick ligga kvar över natten.

det skulle den inte gjort!

Nästa morgon hade de två banden
längst ned mot botten gått av.
Det var för lite med två band,
när den torra ek botten 'blev oval'
Krymp/utvidgning av ek är runt 5%
i tangentens riktning, medan längd
förändringen är ingen = 0 %.


Av detta har jag lärt, dels att montera
alla band, 5 uppe och 5 nere vid botten,
innan blötläggning, dels justera botten
med hänsyn för utvidgning.

Nu skall stånkan torka, och även
ene laggen justeras.